Contacte

Le bloc pédagogique central
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165,
mun. Chișinău, MD-2004,
Moldavie

Program de lucru
Lundi-Vendredi 08:00-18:00
Pauza de masă
12:00-13:00